Home Запис на заповед

Запис на заповед

« Обратно към нормативния акт/термините

Текст

Безусловно писмено обещание на едно лице-издател (платец) да плати на друго лице-поемател фиксирана сума пари на определен падеж или на негова заповед. Разпоредбите за запис на заповед се съдържат в чл. 535 ТЗчл. 538 ТЗ (Търговския закон), а при липса на такива, се прилагат тези за менителницата, доколкото са съвместими с естеството им.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Съдебна практика

« Обратно към нормативния акт