Home Договор за издръжка и гледане

Договор за издръжка и гледане

« Обратно към нормативния акт/термините

Договорът за прехвърляне на недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане, представлява писмен договор под формата на нотариален акт при който едно лице прехвърля незабавно собствеността на свой имот, срещу задължението на лицето, което получава имота да осигури пожизнена издръжка и гледане. Освен прехвърляне собствеността с този договор може да се учредяват и ограничени вещни права върху имот срещу задължение за издръжка и гледане.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите
« Обратно към нормативния акт/термините