Решение № 959 от 13.01.2010 г. по гр. д. № 3319/2008 г.

Дали декларирането от общината на една гора въз основа на чл. 1, б. в от Закона за поземления данък от 1901 г. или на аналогичния чл. 2 от Наредбата-закон за поземления данък от 1935 г. означава еднозначно, че гората е балталък или не? Дали общината е могла да има само вещно право на ползуване върху балталъците според уредбата на Законите за горите от 1904 г., 1922 г. и 1925 г., или е могла да бъде техен собственик?