Решение № 938 от 29.12.2009 г. по гр. д. № 36/2009 г.

Застрояването на парцела със сграда съгласно застроителното предвиждане на действалия към момента на учредяване на правото на строеж върху него план не е пречка за реституиране на част от парцела, когато тази част не е необходима за обслужване на сградата (не е прилежащ към нея).