Решение № 874 от 23.03.2010 г. по гр. д. № 4770/2008 г.

Относно „т.н. „дневник” за идеалните имуществени дялове на членовете на горовладелческите кооперации може ли да легитимира като собственици на горите лицата , посочени като член-кооператори притежаващи съответни дялове описани в приложените списъци.