Решение № 861 от 20.11.2009 г. по гр. д. № 3007/2008 г.

Не е установено страните да са сключили договор за продажба на моторното превозно средство по предвидения в закона ред – чл. 144 ЗДвП, поради което не е възникнало и задължение за заплащане на цената на вещта.