Решение № 858 от 11.12.2009 г. по гр. д. № 4118/2008 г.

По делото е представена декларацията на наследодателя за притежаваните непокрити земеделски имоти, в която е удостоверено, че той е собственик нива от 3 дка в м. „С“. Тази декларация е годно писмено доказателство по смисъла на чл. 11, ал. 2 ЗСПЗЗ, тъй-като удостоверява изявления на праводателя на ищцата към минал момент, а не представлява декларация, изготвена след влизане на ЗСПЗЗ и целяща да създаде възможност за ползване на правото на земеделска реституция.