Решение № 854 от 29.12.2010 г. по гр. д. № 578/2010 г.

Нищожна ли е продажбата на недвижим имот от несобственик?