Решение № 853 от 17.12.2010 г. по гр. д. № 767/2010 г.

Относно действието на закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 КТ, с оглед изпълнението или не на задължението на работодателя да събира информация за заболяване, чието наличие налага да се получи разрешение от Инспекцията по труда, преди уволнението.