Решение № 847 от 06.07.2010 г. по гр. д. № 3018/2008 г.

Дали в производството по чл. 109 ЗС гражданският съд може да се произнася по материалната законосъобразност на административните актове?