Решение № 836 от 18.11.2009 г. по гр. д. № 4221/2008 г.

За да има пълно доказване постигнато чрез косвено доказване на получени при продажба и дадени при покупка на недвижими имоти,средства, не е необходимо цената на имотите задължително да се привежда по банков път. Въпрос на договаряне е как да се заплати-дали в брой или по банков път. И при безспорно установената валидност и на двете сделки, допустимо е при наличието на вложени на влог суми в чужда валута,получени от продавача след продажбата,да се приеме, че плащането на цената при втората сделка-покупката от купувача-да е станало също в чужда валута, а не както е посоченото в нотариалните актове плащане в български лева.