Решение № 832 от 29.12.2009 г. по гр. д. № 3641/2008 г.

Относно компетентния съд – граждански или административен, който следва да разгледа и разреши спора по чл. 1 ЗОДОВ.