Решение № 818 от 10.12.2009 г. по гр. д. № 2891/2008 г.

Относно приложението на разпоредбата на чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ.