Решение № 793 от 12.11.2010 г. по гр. д. № 80/2010 г.

При връщане на делото за ново разглеждане от ВКС от кое процесуално действие следва да започне и в какъв обем дължи обсъждане на обстоятелствата по спора?