Решение № 787 от 18.11.2010 г. по гр. д. № 1539/2009 г.

Относно погасителния ефект на плащането, извършено на трето лице, когато от обстоятелствата, при които е извършено, може да се приеме, че то е овластено от кредитора да получи изпълнението.