Решение № 778 от 28.12.2010 г. по гр. д. № 1115/2009 г.

Дали директорът на училището има правомощия еднолично да извърши подбор по чл. 329 КТ?