Решение № 768 от 02.11.2010 г. по гр. д. № 1958/2009 г.

За предпоставките за признаване на правото на собственост на сдружения с нестопанска цел върху застроени от тях преди 13.07.1991 г. имоти.