Решение № 767 от 16.11.2010 г. по гр. д. № 1760/2009 г.

Какъв е обхвата на земеделската реституция при условие на смесване на различни реституционни закони и по-конкретно, дали земеделска земя може да се реституира по реда на чл. 2, ал. 2 ЗВСВОНИ или общото основание на чл. 2, ал. 2 ЗВСВОНИ не се отнася до земеделските земи?