Решение № 759 от 01.11.2010 г. по гр. д. № 1859/2009 г.

За валидността на решението на ОСЗ – П. за възстановяване на имота, предмет на вещния иск и съобразно това за легитимацията на касатора като собственик на този имот.