Решение № 752 от 13.12.2010 г. по гр. д. № 1095/2009 г.

Кога е задължителен подборът по чл. 329 КТ – само при еднакви длъжности или и при сходни такива?