Решение № 749 от 15.12.2010 г. по гр. д. № 840/2009 г.

Относно определяне основанието на иска по чл. 88, ал. 1 ЗЗД и за възможността при разваляне на договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане да се върнат не само реално получените добиви от него, но и такива които биха могли да бъдат получени.