Решение № 740 от 26.10.2010 г. по гр. д. № 1935/2009 г.

Длъжен ли е въззивният съд при новото разглеждане на делото да се съобрази с указанията, дадени от ВКС в отменителното му решение?