Решение № 739 от 15.11.2010 г. по гр. д. № 316/2010 г.

Относно разпределение на доказателствената тежест между страните при иск по чл. 55, ал. 1 ЗЗД.