Решение № 733 от 12.11.2010 г. по гр. д. № 1274/2009 г.

За основанието на пренаемателя на недвижим имот да търси обезщетение за извършени от него подобрения от собственика – наемодател.