Решение № 727 от 28.10.2010 г. по гр. д. № 1880/2009 г.

За редовността на исковата молба, когато индивидуализирането на имота, предмет на иска, не е направено по актуалното кадастрално заснемане и действащия регулационен план, с което е обоснован извод за неоснователност на иска.