Решение № 725 от 30.11.2010 г. по гр. д. № 823/2009 г.

Необходима ли е нотариална форма на договора за доброволна делба, когато се поставя в дял на един от съсобствениците недвижим имот срещу задължение за издръжка и гледане?