Решение № 724 от 30.11.2010 г. по гр. д. № 507/2009 г.

Относно неизпълнение задължението на съда по реда на чл. 188 ГПК /отм./ да обсъди всички доказателства по делото и доводите на страните, включително и представения от касатора частен документ, с твърдения, че е изготвен от ищеца и доказва връщане на заема.