Решение № 717 от 05.11.2009 г. по гр. д. № 2589/2008 г.

Относно отказа на дареният да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае.