Решение № 716 от 05.11.2010 г. по гр. д. № 196/2010 г.

Относно момента, към който следва да се определи размера на обезщетението за вреди от незаконни действия на административен орган с при необходимост да се съобрази валутна равностойност.