Решение № 709 от 15.11.2010 г. по гр. д. № 178/2010 г.

Относно правно релевантните обстоятелства за определяне размера на обезщетението за неимуществени вреди.