Решение № 704 от 09.12.2010 г. по гр. д. № 216/2010 г.

В кой момент следва да е налице несъвместимостта по чл. 107а, ал. 1, т. 1 КТ между съпрузи, свързано ли е с период нейното фактическо основание и подлежи ли продължителността й на преценка в спора за законосъобразност на уволнението, действително ли се касае за несъвместимост, т.е налице ли са материалните признаци, ако на единият от съпрузите се възлага да е „временно изпълняващ“ публичната длъжност, с оглед на което неговата съпруга, заемаща длъжност по трудов договор в същата администрация, се оказва в служебно подчинение и поради това е уволнена?