Решение № 702 от 15.11.2010 г. по гр. д. № 725/2010 г.

Съгласно чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК, заинтересованата страна може да иска отмяна на влязло в сила решение когато се открият нови обстоятелства, или нови писмени доказателства от съществено значение за делото, които при решаването му не са могли да бъдат известни на страната. Фактите които се сочат в молбата трябва да не са били включени в доказателствения материал докато делото е било висящо, но не и новосъздадени, т. е. възникнали след приключване на делото.