Решение № 696 от 23.11.2010 г. по гр. д. № 887/2009 г.

При какви условия се дължи възнаграждение за положен извънреден труд на кадровите военнослужещи?