Решение № 695 от 23.11.2010 г. по гр. д. № 617/2009 г.

Има ли непозволено увреждане в случаите, когато ищецът няма права върху унищожената вещ?