Решение № 694 от 17.11.2010 г. по гр. д. № 280/2009 г.

Каква доказателствена сила имат писмените обяснения на работника, дадени по реда на чл. 193, ал. 1 КТ, в които се признава извършеното нарушение?