Решение № 688 от 23.11.2010 г. по гр. д. № 114/2009 г.

За необходимостта обясненията да бъдат взети в рамките на започнало дисциплинарно производство във връзка с извършени конкретни нарушения на трудовата дисциплина.