Решение № 658 от 20.07.2011 г. по гр. д. № 1033/2009 г.

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация


Анотация

Въпрос
Може ли по време на брака единият от съпрузите да владее недвижим имот на свое основание с намерение да го придобие само за себе си даденото от въззивния съд разрешение е в противоречие с постановките на т.2 от ППВС № 8/ 80 г., в което е прието, че когато един от съпрузите е завладял сънаследствен имот и го владее като свой собствен, защото е изменил основанието на владението спрямо сънаследниците си, щом придобивната давност изтече през време на брака, имуществена общност става частта, която е извън дела му от наследството на наследодателя? Когато един имот е придобит в режим на съпружеска имуществена общност, целият имот или само принадлежащата на починалия съпруг идеална част следва да се включи в наследствената маса по чл. 31 ЗН, е в противоречие с практиката на съдилищата, обективирана и в решение № 413 от 15.06.2004 г. по гр.д. № 5/2004 г. на ВКС, І г.о., на което се позовава касатора, която последователно приема, че в този случай в наследствената маса се включва само притежаваната от наследодателя ½ ид. част?
Отговор
Достъпно за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите