Решение № 646 от 12.10.2010 г. по гр. д. № 1210/2009 г.

Следва ли да понесе отговорността си държавата в лицето на съответните органи на досъдебното производство – прокуратурата и органа на разследване, след като на едно лице е било повдигнато обвинение за извършено престъпление и 9 месеца след което делото е било прекратено с прокурорско постановление?
Следва ли гласните доказателства да бъдат разглеждани изолирано от останалите доказателства по делото, както и тези от досъдебното производство?