Решение № 642 от 21.12.2009 г. по гр. д. № 3525/2008 г.

При посочване в заповедта за уволнение, че трудовото правоотношение се прекратява считано от определена дата, то се прекратява именно от посочената дата, а не от датата на връчването й на работника или служителя, когато връчването предхожда тази дата.