Решение № 602 от 13.10.2010 г. по гр. д. № 1539/2009 г.

Следва ли осъществената публична продан, по която са заплатени процесните суми – да се счита като действие, предприето в нов изпълнителен процес?