Решение № 595 от 04.12.2009 г. по гр. д. № 3474/2008 г.

Позитивните решения на поземлените комисии имат конститутивно и вещноправно действие и легитимират лицата, в чиято полза са издадени като собственици на възстановения имот в отношенията им с трети лица.