Решение № 544 от 17.01.2013 г. по гр. д. № 1758/2011 г.

  Анотация

  Въпрос
  За правното значение на предоставянето на имота за стопанисване от министерския съвет, на включването му в баланса на държавно учреждение и правното значение на предназначението и фактическото ползване на имота от държавно учреждение.


  Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение в публично заседание на пети декември две хиляди и дванадесета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Борислав Белазелков

  ЧЛЕНОВЕ:
  Марио Първанов, Борис Илиев

  при участието на секретаря Р. Пенкова като разгледа докладваното от съдията Б. Белазелков гр.д. № 1758 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе пред вид следното:

  Производство по чл. 290 ГПК.

  Допуснато е касационното обжалване на решението на Благоевградския окръжен съд от 19.07.2011 г. по гр.д. № 253/2011, с което е потвърдено решението на Гоцеделчевския районен съд от 12.11.2010 г. по гр.д. № 440/2007, с което е отхвърлен предявеният установителен иск за собственост. Обжалването е допуснато поради значението на материалноправните въпроси за правното значение на предоставянето на имота за стопанисване от министерския съвет, на включването му в баланса на държавно учреждение и правното значение на предназначението и фактическото ползване на имота от държавно учреждение.

  По повдигнатите правни въпроси Върховният касационен съд намира, че съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за общинската собственост (Обн. ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 01.06.1996 г.) общинска собственост са незастроените парцели и имотите в селищните територии, предназначени за жилищно строителство, обществени, благоустройствени и комунални мероприятия, придобити чрез отчуждително производство. Когато имотът е застроен и/или предоставен другиму преди предназначението му да придобие това правно значение, имотът не става общинска собственост по силата на закона. Това правно положение се променя с изменението на ЗОС (ДВ, бр. 96 от 5.11.1999 г.), когато общинска собственост стават парцелите и имотите, придобити чрез отчуждителни производства до 01.06.1996 г., предназначени за жилищно строителство, обществени и благоустройствени мероприятия на общините. От този момент общинска собственост стават и застроените имоти, но ако са били отчуждени за жилищно строителство, обществени и благоустройствени мероприятия на общините. Когато имотът е предоставен другиму преди предназначението му да придобие това правно значение, имотът не става общинска собственост по силата на закона. Това правно положение не се променя с отпадането от текста на закона (ДВ, бр. , бр. 101 от 16.11.2004 г.) на това преходно по естеството си правило.

  Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за държавната собственост (Обн. ДВ, бр. 44 от 21.05.1996 г., в сила от 1.06.1996 г.) публична държавна собственост са имотите, предоставени на органите на държавната власт за изпълнение на функциите им. Това правно положение се променя с изменението на ЗДС (ДВ, бр. 124 от 27.10.1998 г.), когато публична държавна собственост стават имотите - държавна собственост, предоставени на ведомствата за изпълнение на функциите им.

  Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, като разгледа жалбата и провери обжалваното решение с оглед изискванията на чл. 290, ал. 2 ГПК, я намира основателна поради следните съображения:

  За да постанови обжалваното решение, въззивният съд е приел, че процесният имот (като реална част от по-голям имот) е бил отчужден през 1960 г. за хан хотел. Това негово предназначение е било запазено и по плана от 1974 г. По плана от 1992 г. той е бил преотреден за пазар и хали. Предназначението му е запазено и по плана от 1999 г. - за търговска дейност, а с плана от 2000 г. се предвижда пристрояване на съществуваща едноетажна масивна сграда, а в съседните имоти - построяването на други едноетажни сгради за търговска дейност. През 1960 г. за имота е съставен акт за държавна собственост, а през 2003 г. - акт за частна общинска собственост. Имотът се е ползвал от Организацията за съдействие на отбраната като авто-мотоклуб, а след закриването й през 1992 г. - от ищеца М. на о., който получава цялото й имущество.

  Правилно въззивният съд е приел, че процесният имот (като реална част от по-голям имот) е бил отчужден през 1960 г. за хан хотел, застроен е преди 1992 г. и дотогава е ползван от Организацията за съдействие на отбраната като авто-мотоклуб, а след закриването й през 1992 г. - от ищеца М. на о., който получава цялото й имущество съгласно ПМС № 72/30.04.1992. В нарушение на закона обаче съдът е приел, че териториално-устройственото предназначение на имота, след застрояването му от Организацията за съдействие на отбраната със сградата на авто-мотоклуба, има някакво правно значение, както и че правно значение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове