Решение № 543 от 24.08.2009 г. по гр. д. № 2877/2008 г.

За приложението на чл. 26, ал. 2 ЗЗД и чл. 135 ЗЗД.