Решение № 541 от 09.06.2009 г. по гр. д. № 4005/2008 г.

Щом в акта за раждане е вписано съдебното решение за установяване на произход на едно лице, то е официален документ установяващ по безспорен начин кръвната връзка между детето и лицето посочено като негов баща. Това дете е и негов наследник и законосъобразно в случая е намалено завещателното разпореждане не с 1 / 3 ид.част,а с 1/ 4 ид.част съгласно чл. 28, ал. 3 ЗН.