Решение № 539 от 13.12.2011 г. по гр. д. № 1844/2010 г.

Относно съответствието на съдебното решение с действителното искане – така, както то е конкретизирано от ищеца.