Решение № 538 от 17.01.2011 г. по гр. д. № 960/2009 г.

Анотация

Въпрос
За зачитане на Протокол Nо 13/19.07.1978 година на ИК на Г. и приложения към него списък на лицата , на които са раздадени земи за ползване от 0.6 дка, като годно доказателствено средство за установяване надлежното раздаване на земите за ползване поради неопределеност на местност и границите и за доказателственото значение на „Препис -извлечение Nо 1252/1978 година, описващ имота с две граници и квадратура“ като годно доказателство за индивидуализацията на дадения за ползване имот и идентичността с ползвания процесен имот.


Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на шести декември две хиляди и десета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Емануела Балевска

ЧЛЕНОВЕ:
Снежанка Николова, Велислав Павков

при участието на секретар Теодора Иванова изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА гр.дело № 960 /2009 година,и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Т. А. С. и З. А. П., и двамата от гр.В. обжалват и искат да се отмени Решение Nо 296 от 11.03.2009 год. по гр.възз.д. Nо 778/ 2009 година на Варненския окръжен съд, с което е отменено решение на първата инстанция и е постановено ново, с което заявеният срещу тях отрицателен установителен иск по чл. 97 ал.1 ГПК /отм./ иск , да бъде признато че същите не са собственици на реална част от 605 кв.м. ПИ Nо 451 по ПНИ на м."М." кв."Вл.В.", целият с площ от 643 кв.м., е уважен изцяло.

С касационната жалба се поддържа , че обжалваното решение е неправилно поради допуснати нарушения на материалния закон , основание за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК.

Касационното обжалване е допуснато е приложното поле на чл. 280 ал.1 т.2 ГПК по въпроса за зачитане на Протокол Nо 13/19.07.1978 година на ИК на Г. и приложения към него списък на лицата , на които са раздадени земи за ползване от 0.6 дка, като годно доказателствено средство за установяване надлежното раздаване на земите за ползване поради неопределеност на местност и границите и за доказателственото значение на „Препис -извлечение Nо 1252/1978 година, описващ имота с две граници и квадратура" като годно доказателство за индивидуализацията на дадения за ползване имот и идентичността с ползвания процесен имот , разрешени в противоречие на Решение Nо 30/ 30.01.2009 година по гр.д. Nо 5601/2007 година на ВКС-II отд./ , Решение Nо 1593/ 02.10.2003 година по гр.д. Nо 1632/ 2002 година на ВКС-IV отд., Решение Nо 2295/ 26.01.2004 година по гр.д. Nо 2367/2002 година на ВКС-IV отд..

В срока по чл. 287 ал.1 ГПК е постъпил писмен отговор от ответниците М. К. и Д. Д., който оспорват само основателността на релевираните доводи за незаконосъобразност на въззивното решение.

Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания за отмяна и в правомощията на чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :

С обжалваното въззивно решение, окръжният съд в правомощията на чл. 196 и сл. ГПК / отм./ е отменил решението на районния съд , в частта , с която е отхвърлен отрицателния установителен иск за собственост на реална част от част от 605 кв.м. на ПИ Nо 451 по ПНИ на м."М." кв."Вл. В.", целият с площ от 643 кв.м., заявен от М. К. и Д. Д. срещу Т. С. и З. П. , и по реда на чл. 208 ГПК / отм./ е постановил ново, с което правата на последните , легитимирани като собственици по §4а от ПЗР на ЗСПЗЗ, са отречени.

Прието е , че в рамките на заявения отрицателен установителен иск , в тежест на ответниците е да докажат собствеността на процесния имот на твърдяното придобивно основание- трансформация на правото на ползване в право на собственост / надлежно предоставено право на ползване върху имот идентичен с процесния, наличие на сграда в имота, изградена до 1.03.1991 година , заплатена стойност на земята чрез обината по цени , определение от МС съгласно чл. 36 ал.2 ......в 3-месечен срок от влизане в сила на оценката. Въпреки безспорните доказателства за доказана идентичност на имота, възстановен с решение на П. в полза на ищците и този, владян от ответниците, с оглед на успешно проведеното оспорване по реда на чл. 154 ГПК / отм./ на Преписа-извлечение Nо 1252/1978 година за предоставяне право на ползване на основание ПМС 76 и Решение 12/13 от 19.07.1978 година на ИК на ГНС В. като неистински, неверен документ, решаващият съд е приел, че поради лисва на годни писмени доказателства, установяващи преотстъпване в полза на ответниците право на ползване, същите не могат да се ползват от възможността да трансформират при условията на §4 от ЗСПЗЗ правото на ползване

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове