Решение № 519 от 24.09.2010 г. по гр. д. № 5211/2008 г.

  Анотация

  Въпрос
  За възникването на правото на собственост по пар. 4а ПЗР ЗПСЗЗ.


  ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Р. Б. , ПЪРВО отделение в открито съдебно заседание на седми юни , две хиляди и десета година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:
  Теодора Нинова

  ЧЛЕНОВЕ:
  Костадинка Арсова, Василка Илиева

  При участието на секретаря Виолета Петрова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 5211 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 290 от Гражданско процесуалния кодекс.

  По подадена от Н. Ф. З. , В. И. З. и К. И. З. касационна жалба срещу решение № 994 от 8.09.2008 г. по гр.д. № 2335 от 2006 г. на Окръжен съд,[населено място] е постановено определение № 1198 от 28.10.2009 г. , с което е допуснато касационно обжалване на решението по въпроса за възникването на правото на собственост по § 4а от ПЗР на ЗПСЗЗ върху имот пл. № пл. 698 с площ от 187 кв.м. по плана на гр. "В.", кв. "В.", месността " Н. Ч. " , който е част от имота за който е предоставено право на ползване на П. Т. П. и Т. П. Т. , син на П. П. и покойната му съпруга М. Г. П., починала на 15.04.2000 г. Правото на ползване е отстъпено през време на брака на П. Т. П. и М. Г. П. .

  Ответника П. Т. П. е взел становище , което в съдебно заседание подържа.

  Ответникът Т. П. Т. не е взел становище по касационната жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Първо г.о. като прецени доводите на страните и данните по делото приема следното :

  Касационната жалба допустима , защото е подадена от надлежна страна срещу въззивното решение, което е неблагоприятно за нея , в срока по чл. 283 ГПК.

  Варненския окръжен съд се е произнесъл по спор за ревандикация при които ищци са Н. Ф. З. и В. И. З. и К. И. З., които са наследници на В. Н. З. - починал през 2000 г./у-ние за наследници № 939 от 17.09.2001 г. / като първият е негов син, а следващите двама са внуци. Претендира се възстановяването на собствеността и предаването на владението на имот с площ от 187 кв.м. земеделска земя , заснета като им. пл. № 698 в землището на "Н. Ч.", м. "В.",[населено място] като . Иска е насочен срещу П. Т. П. и Т. П. Т.. Н. Ф. З. и В. И. З. и К. И. З. са се легитимирали като собственици с н.а. № 165, т.15, н.д. № 10237 от 1997 г., с който по реда на чл. 18 б "ж", ал. 1 и чл. 18 б "з" ППЗПСЗЗ им е възстановено място с площ от 3 690 кв.м. , включващо и спорния имот пл. № 698. Този констативен нотариален акт е издаден въз основа на решение № 172 от 28.01.1994 г., с което в полза на В. Н. З. , починал през 2000 г. е възстановено в реални граници лозе с площ от 3 690 кв.м. съставляващо им. пл. № 505 по кад. план от 1956 г. Ответниците се легитимират като собственици с н.а. № 168, т.16, н.д. № 7731 от 1994 г. в който изрично е отбелязано , че се касае до имота с два пл. № 698 и № 775 , които са части от място, което е разделено от прокаран път. Този извод се подкрепя от заключението на в.л. К. Б. К., която освен това посочва, че в имота съществува рухнала паянтова стопанска постройка. По делото е представено удостоверение № 472 от 15.02.1880 г. от което е видно , че на П. П. е предоставено право на ползване. Върху имота е било осъществено застрояване , което е послужило за снабдяването му с нотариален акт за собственост в хипотезата на пар. 4 б "а", ал. 1 ЗПСЗЗ, което е станало през 1994 г. В тази хипотеза е без значение местоположението на мястото с оглед бреговата ивица или отстоянието му от окръжния град. От представената скица № 864 от 13.04.2006 г. се установява, че със заповед № РД-1-7706/410/ от 15.11.2003 г. е одобрен кадастралния план за новообразуваните имоти и съгласно него от терена, който

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове