Решение № 511 от 26.07.2010 г. по гр. д. № 1047/2009 г.

Относно кръга на годните писменни доказателства и представляващи ”други писмени доказателства, допустими по ГПК” по чл. 13, ал. 3 ЗВСГЗГФ,установяващи право на собственост.