Решение № 502 от 05.01.2012 г. по гр. д. № 69/2011

Дължи ли се обезщетение за неоснователно обогатяване по чл. 59 ЗЗД само при доказано обедняване на ищеца от полагане на грижи за друг човек?