Решение № 500 от 25.01.2012 г. по гр. д. № 60/2011 г.

Анотация

Въпрос
Придобило ли е [фирма] право на собственост върху терена отреден за С. по промишлен и енергиен монтаж и в частност на спорния имот на основание чл. 17а ЗППДОбП; налице ли е пречка по смисъла на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на земеделска земя, ако тя е предназначена за мероприятие, което не е реализирано, и ако земята е включена в капитала на ЕАД, учредено с държавно имущество.
Отговор

За да се приеме, че е налице пречка за възстановяване на имот по смисъла на чл. 10б ЗСПЗЗ е достатъчно да се установи, че този имот е бил земеделски преди образуването на ТКЗС и независимо дали е бил включен в ТКЗС или други земеделски стопанства и дали се намира в урбанизираната територия на населеното място, този имот следва да е бил застроен или усвоен за реализиране на мероприятие.

Фактическият състав на нормата на чл. 17а ЗППДОП изисква да са налице следните предпоставки: имуществото да е било държавна собственост, да е предоставено за стопанисване и управление на държавното предприятие, да е включено в баланса на преобразуваното предприятие и в капитала на едноличното търговско дружество с акта на преобразуването, т. е. в този акт да не е предвидено друго.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, първо отделение в съдебно заседание на 6 декември две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА, БОНКА ДЕЧЕВА

при секретар Даниела Никова изслуша докладваното от председателя Ж. Силдарева гражданско дело N 60/2011 год.

Производството е по чл. 290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба подадена от Н. И.,Т. С., Е. П., Г. С., Г. Г., Ц. Г. и Й. Б. срещу решение от 26.10.2010 г. по гр. д. № 6113/2010 г. на Софийски градски съд.

Касационен въпрос

С определение № 772 от 08.08.2011 г. е допуснато до касационно обжалване въззивното решение по разрешените с него въпроси от значение за изхода на спора: придобило ли е [фирма] право на собственост върху терена отреден за С. по промишлен и енергиен монтаж и в частност на спорния имот на основание чл. 17а ЗППДОбП; налице ли е пречка по смисъла на чл. 10б, ал. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на земеделска земя, ако тя е предназначена за мероприятие, което не е реализирано, и ако земята е включена в капитала на ЕАД, учредено с държавно имущество.

Касационните доводи са за необоснованост и незаконосъобразност на решението.

Ответникът по касация [фирма], [населено място] намира жалбата за неоснователна.

Мотиви

Върховният касационен съд разгледа жалбата и провери съдебния акт с оглед посочените касационни основания за да се произнесе взе предвид следното:

За да отхвърли иска въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че с решение № КЗ-14 на Комисията по земята от 29.06.1988 г. общо 15 дка земеделска земя е била отчуждена от АПК „С.” и предоставена на СО „М.” ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини